Beleefcentrum Afsluitdijk gaat door

Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hiermee ingestemd. Experience regisseur Bert Kranendonk van Kexcom gaat in samenwerking met Theo op de Hoek van hotel Vigilante Makkum de exploitatie van het Beleefcentrum op zich nemen. Hiervoor is met gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân het contract ondertekend. In 2018 gaat het Beleefcentrum op de Afsluitdijk open voor internationaal publiek.

Keuze voor exploitant

De overheden staan garant voor de realisatie van de bouw van het Beleefcentrum. Voor de exploitatie is de afgelopen periode gezocht naar een exploitant. Dit gebeurde via een openbare aanbesteding. Kexcom in combinatie met de Vigilante uit Makkum kwam daaruit als de beste partij met het meest aansprekende plan.

Beleefcentrum Afsluitdijk

Het Beleefcentrum en de Vismigratierivier zijn een combinatie van educatie en attractie. Met een opening in 2018 past dit centrum uitstekend in het programma van Culturele Hoofdstad 2018. Ook landelijk is 2018 een bijzonder jaar. Dit omdat dan de Nederland Waterland Campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme centraal staat. De Afsluitdijk is bij uitstek een locatie die groei aan buitenlands toerisme naar het Noorden kan trekken.

Met de realisatie van het Beleefcentrum wordt een werkgelegenheidsimpuls verwacht van 150 tijdelijke arbeidsplaatsen. Als het centrum in gebruik genomen is gaat het om circa 50 structurele arbeidsplaatsen. De totale kosten van het Beleefcentrum zijn 12,3 miljoen. Dit geld is afkomstig van overheden, de postcodeloterij en het Waddenfonds. De toekomstige exploitanten dragen bijna 1 miljoen euro bij.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “De aanleg van de Afsluitdijk genereerde veel tijdelijke werkgelegenheid. Met de realisatie van het Beleefcentrum met de Nieuwe Afsluitdijk scheppen we blijvende werkgelegenheid. Echt een impuls voor onze Fryske economie!”

Vervolg

De volgende stap is de selectie van de architect/aannemers combinatie. Hiervoor zijn 4 combinaties geselecteerd. Dit zijn:

  • Dijkstra Draaisma in samenwerking met GEAR architecten;
  • BAM in samenwerking met INBO en ARCADIS;
  • Friso in samenwerking met Paul de Ruiter Architecten;
  • Rottinghuis en bouwbedrijf Lont in samenwerking met Zwarte Hond Architecten.

Juli 2016 wordt de winnende combinatie bekend gemaakt. In 2017 kan dan de bouw van start.

Nieuwsarchief