Afsluiting fietspad Afsluitdijk per 1 april 2019

Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk af van 1 april 2019in verband met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk. Voor voetgangers en (brom)fietsers wordt vervangend vervoer geregeld.

Veilig werken

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) werkt in opdracht van Rijkswaterstaat tot en met 2025 aan de versterking van de Afsluitdijk. De veiligheid voor weggebruikers én voor de mensen die het werk uitvoeren staat voorop. Om het werk aan de kant van de Waddenzee veilig te kunnen uitvoeren is deze maatregel noodzakelijk.

Afsluitingen 2019

De momenten waarop een deel van het fietspad is afgesloten in 2019 (het overzicht afsluiting fietspad 2020 tot 1 april 2022 volgt later dit jaar):
April-juni: Den Oever – Breezanddijk
Juni-december: Den Oever – Kornwerderzand

Afsluitdijk-fietsbus

Voetgangers en (brom)fietsers kunnen tijdens de afsluiting van het fietspad kosteloos gebruik maken van een fietsbus, daarin kunnen we ook (brom)fietsen vervoeren. De bus rijdt eens per uur. Per bus kunnen ongeveer 15 fietsen en 25 personen worden vervoerd.

Dienstregeling

De dienstregeling maken we voor 1 april bekend via deze website.

Locatie haltes

Bij Den Oever, het Monument, Breezanddijk en Kornwerderzand komen haltes. De exacte locaties van deze haltes maken we voor 1 april bekend.

Minder-validenvoertuigen

Vanwege de afmetingen is het niet mogelijk gesloten minder-validenvoertuigen (bijvoorbeeld een Canta) in de fietsbus te vervoeren. Voor minder-valide gebruikers van een dergelijk voertuig zoeken we per geval in overleg naar een geschikte oplossing. Daarvoor kunt u contact opnemen met Loket Afsluitdijk. Open mindervalidenvoertuigen, de zogenaamde scootmobielen, kunnen we wel meenemen in de fietsbus.

Waarom is de afsluiting nodig?

De afsluiting van het fietspad is nodig voor de bouw van extra spuisluizen, pompen en de renovatie van de dammen bij Den Oever. Maar ook voor het veilig aanbrengen van nieuwe bekleding over de hele dijk én voor de renovatie van de spuicomplexen en fietsbruggen. Tegelijkertijd werkt Windpark Fryslân aan de bekabeling van een windmolenpark in het IJsselmeer bij Breezanddijk. Ook hiervoor is het nodig om het fietspad af te sluiten.

Definitieve situatie

In 2025 kunt u weer gebruik maken van het bestaande fietspad. Ook komt er over de hele lengte van de Afsluitdijk een nieuw fiets- en wandelpad aan de kant van de Waddenzee. Dit nieuwe pad leggen we de komende jaren aan.

Loket Afsluitdijk

Sinds 1 januari 2019 is er een gezamenlijk Loket Afsluitdijk voor meldingen of vragen over de Afsluitdijk. Dit Loket Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Ook Windpark Fryslân is aangesloten bij dit gezamenlijke meldingenloket. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en loket@deafsluitdijk.nl

Nieuwsarchief