Afsluitdijk twee nachten afgesloten: 4 en 5 februari 2022

Zowel op vrijdag 4 februari als zaterdag 5 februari is de A7 over de Afsluitdijk van 22.00 tot 08.00 uur in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het wegverkeer wordt omgeleid via de Houtribdijk N307 en via de Flevopolder.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat gaat in de toekomst de bruggen van het Stevincomplex vervangen. Voorafgaand aan het vervangen van deze bruggen moeten er nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de staat waarin de ondergrond zich bevindt. Dit is nodig om vast te stellen of de fundering waar de huidige brugpijlers op staan draagkrachtig is. Omdat de sterkte en het gedrag van de middenpijlers cruciaal is voor het veilig functioneren van de constructie gedurende de levensduur, is het van groot belang dat dit onderzoek en de bijbehorende berekeningen van met name de middenpijlers worden uitgevoerd.

Tijdens de nachtelijke afsluitingen maakt bouwconsortium Levvel tevens gebruik om het verkeer in Den Oever om te zetten (zoals het verplaatsen van barriers en bebordingen), de asfaltwerkzaamheden in en nabij verkeersysteem Den Oever uit te voeren en diverse inspecties.

Hinder en omleidingen

De extra reistijd bedraagt tussen de 10 en 90 minuten, afhankelijk van vertrekpunt en bestemming.

Naar Friesland:

  • Verkeer uit het (zuid)westen van Nederland richting Friesland kan omrijden via de A9/A1 en de A6.
  • Verkeer uit de kop van Noord-Holland richting Friesland kan gebruikmaken van de N307 Houtribdijk (Enkhuizen – Lelystad) en de A6.
    Naar Noord-Holland en het (zuid)westen van Nederland:
  • Verkeer uit Friesland richting het (zuid)westen van Nederland kan omrijden via de A6/A1 en A9.
  • Verkeer uit Friesland richting de kop van Noord-Holland kan omrijden via de A6 en de N307 Houtribdijk (Lelystad – Enkhuizen).

Check altijd voor vertrek je route op VanAnaarBeter.nl of vaarweginformatie.nl of bel voor actuele informatie naar 0800-6040.

Nieuwsarchief