Afsluitdijk kanshebber Nationaal Icoon

De Nieuwe Afsluitdijk is door het kabinet aangewezen als een van de elf kanshebbers om tot icoon van Nederland benoemd te worden. Nationale Iconen zijn innovatieve projecten met (potentieel) grote maatschappelijke en economische impact. Innovaties waar we nu en in de toekomst trots op kunnen zijn. Zoals de Deltawerken, de kunstnier of de Compact Disk uit het verleden.

De jury onder leiding van Hans Wijers was zeer onder de indruk van de circa 165 inzendingen. De rijke oogst, variërend van nieuwe vindingen van kleine ondernemers tot grootschalige programma’s waar nu al tientallen mensen mee bezig zijn, laat zien dat Nederland veel kennis, creativiteit en ondernemerschap in huis heeft, aldus Weijers.

De Afsluitdijk als Energiedijk

De Afsluitdijk wordt grootschalig aangepakt. Rijk en regio zorgen samen voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. De Afsluitdijk is niet langer alleen een waterkering, maar zal ook als energie-opwekker worden ingezet. Waterveiligheid en duurzame energieopwekking komen daarmee samen in De Nieuwe Afsluitdijk. Energy Valley coördineert deze duurzame energieambities. Samen met onder meer de MKB-bedrijven REDstack en Tocardo, kennisinstellingen, de betrokken provincies en gemeenten, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M wordt gewerkt aan de realisatie van pilots en demonstatieprojecten op dit gebied.

Op de Afsluitdijk wordt de toepassing van energiewinning uit stroming door spuisluizen en uit het zoet-zoutverschil aan weerzijdes van de dijk onderzocht. Daarnaast wordt een duurzame energievoorziening ontwikkelt over de hele dijk waarin zonne-energie een prominente rol speelt.

Nationaal Icoon 2014

Donderdag 6 november maakt Minister Henk Kamp van Economische Zaken de winnaars bekend in het bijzijn van Koning Willem Alexander.

Nieuwsarchief