Afsluitdijk in de troonrede

Op 15 september 2015 opende Koning Willem-Alexander het werkjaar van het parlement met het uitspreken van de Troonrede. Hierbij een uitsnede van de volledige tekst waarin de Koning de Afsluitdijk benoemt:

“Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie zijn grote, overkoepelende thema’s. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de Afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening”. Lees hier de volledige troonrede.

Nieuwsarchief