250 nieuwe werkplekken voor Levvel

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) bereidt de werkzaamheden voor de versterking van de Afsluitdijk voor. Op de dijk worden meerdere werkterreinen ingericht en langs de A7 in Den Oever is een tijdelijk kantoor gebouwd. Er komen 250 werkplekken en vierhonderd parkeerplaatsen Bij de bouw van het kantoor is veel aandacht voor duurzaamheid. Vanaf februari/maart 2019 nemen de eerste medewerkers hun intrek in het gebouw.

Duurzaam bouwen begint bij de werkplek

Het kantoor is circulair gebouwd. Bekijk hier de video over de bouwwijze. Dat betekent dat het gebouw na afronding van het project wordt gedemonteerd en dat de onderdelen elders opnieuw worden gebruikt. Voor de verlichting in het gebouw zijn LED-lampen gebruikt en voor de klimaatbeheersing wordt gewerkt met warmtepompen. Op het parkeerterrein is amberkleurige solar LED-verlichting aangebracht met deels amberkleurig licht, waardoor het niet storend is voor de vleermuizen die in de omgeving leven. Het hekwerk, de bestrating en het transformatorstation voor elektriciteit zijn blijvend. Het terrein wordt namelijk na demontage van het kantoor gebruikt voor het zonnepark. De energie die dit park gaat opwekken, compenseert de energie die nodig is voor de pompen in de gemalen die in Den Oever worden gebouwd.

Hotelschip Zuiderhaven Den Oever

Op vijfhonderd meter afstand van het kantoor, op de Noorderdijkweg in de Zuiderhaven in Wieringerwerf, komt een accommodatieschip te liggen. Honderd kantoor- en bouwplaatsmedewerkers die op grote afstand van de werkzaamheden wonen, kunnen hier overnachten. Vanaf januari 2019 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Er moeten bijvoorbeeld aanmeervoorzieningen komen en aansluitingen op het riool, drinkwater en elektriciteit. Ook wordt het terrein bij het schip zo ingericht dat mensen het schip veilig kunnen bereiken en bevoorraden.

Nieuwsarchief