Toeristische verbindingen

We willen de Afsluitdijk aantrekkelijker maken voor toeristen. Dit gaan we doen door het opwaarderen van de bestaande voorzieningen. En deze voorzieningen beter met elkaar te verbinden. Zodat makkelijker en veiliger is de bezienswaardigheden te bezoeken.

Wat is het?

Ons nationale icoon van waterwerken de Afsluitdijk gaan we versterken. En we willen de dijk aantrekkelijker maken voor toeristen. Op de Afsluitdijk zijn een aantal ‘knooppunten’, Zurich, Kornwerderzand, Breezanddijk, het Monument en Den Oever. Deze plaatsen gaan we opwaarderen en op een aantrekkelijke manier met elkaar verbinden. Zodat u als wandelaar, fietser of automobilist de Afsluitdijk veilig, makkelijk én op zijn mooist kunt meemaken.

Recreatieve verbinding: een fietspad aan Waddenzeezijde

Nu kunt u langs de snelweg fietsen. Maar we hebben het plan om een nieuw fiets- en wandelpad aan te leggen. Dit pad gaat langs het UNESCO werelderfgoed de Waddenzee, zodat u kunt genieten van dit prachtige gebied. Dit pad verbindt in ieder geval het Monument en Kornwerderzand via de waddenzeezijde met de vaste wal. De regio hoopt dat de nog te selecteren aannemer ook op het traject tussen Kornwerderzand en het Monument aan de Waddenzeezijde het fietspad realiseert, bijvoorbeeld in combinatie met met een onderhoudspad. De planologische ruimte hiervoor is in het Rijksinpassingsplan en middels een NB-wet vergunning geregeld.

Door realisatie van dit fietspad aan Waddenzeezijde gaat De Afsluitdijk veel meer dan nu funcioneren als tribune aan de Waddenzee. In combinatie met de toeristische ontwikkeling van de locatie bij het Monument en het Beleefcentrum te Kornwerderzand wordt daarmee de waddenbeleving aanzienlijk verbetert.

Autoverkeer

De Nieuwe Afsluitdijk werkt ook aan plannen om automobilisten het weidse uitzicht van het gebied te laten ervaren. Dit doen we door de bestaande knooppunten Kornwerderzand, het Monument én de tussenliggende verzorgingsplaatsen te verbeteren. Zo willen we ervoor zorgen dat u als automobilist meer dan nu kunt genieten van een prachtig vrij uitzicht over het IJsselmeer en de Waddenzee.

Waarom is het er?

De Nieuwe Afsluitdijk wil fietsers, wandelaars en het autoverkeer het unieke landschap van de Afsluitdijk laten beleven. Met het huidige fietspad en de huidige op- en afritten voor autoverkeer is dit volgens ons nu maar beperkt mogelijk. Door het fietspad aan Waddenzeezijde en de toeristische opwaardering van het Monument en Kornwerderzand kunnen we meer (internationale) bezoekers laten proeven aan het unieke werelderfgoed Waddenzee. Dat is niet alleen goed voor de regionale economie, maar vergroot ook het draagvlak voor het behoud van dit wereldwijd bijzondere gebied. 

Zuiderstrand Hi-res_MG_2042_final

Wat kun je er beleven?

Op dit moment kunt u de Afsluitdijk al over fietsen, wandelen, skeeleren en steppen. Bent u sportief genoeg om dit te doen? Ook kun je als automobilist bij Kornwerderzand, Breezanddijk en het Monument even stoppen om te genieten van het uitzicht en de unieke sfeer. 

Activiteiten

Wilt u meer weten over wat u allemaal op de Afsluitdijk kunt doen. Neem dan eens een kijkje op de pagina Activiteiten.

Bus Toerisme Hi-res_MG_0330_final

Studies en onderzoeken

Toeristisch-recreatief gebruik Afsluitdijk – 2018

In 2018 heeft het European Tourism Future Institute (ETFI) onderzoek gedaan naar het toeristisch-recreatief gebruik van de Afsluitdijk.

Toeristisch-recreatieve potenties van de Afsluitdijk – 2014

In 2014 hebben het European Tourism Future Institute (ETFI) en Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzoek gedaan naar de wensen van (potentiële) bezoekers aan de Afsluitdijk.

Variantenschetsen toeristische en recreatieve knooppunten

In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk heeft Antea Group voor de knooppunten op de Afsluitdijk schetsvarianten en ontwerpen opgesteld.

In contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact met ons op:

Programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk

Tel: 058-292 5820
Email: info@denieuweafsluitdijk.nl