Nieuws

Economie
Inschrijving Bidbook Afsluitdijk verlengd
28 juli 2016
Economie
Daan Roosegaarde start eerste fase ‘Icoon Afsluitdijk’
14 juli 2016
Veiligheid
Rijksinpassingsplan versterking Afsluitdijk onherroepelijk
07 juli 2016
Veiligheid
Update grootschalige renovatie sluiscomplexen Afsluitdijk
06 juli 2016
Veiligheid
Druk bezochte stakeholdersbijeenkomst
06 juli 2016
Veiligheid
Regionale projecten in contract versterking Afsluitdijk
06 juli 2016
Energie
Pitstop Dutch Solar Challenge op Afsluitdijk
04 juli 2016