Werkzaamheden Lorentzcomplex
29 december 2015
Lorentzsluisen. Wij kijken tegen de gevel van een sluis. Op het gebouw staat de naam van het gebouw. Veiligheid
Op weg naar een ‘energiedijk’
21 december 2015
Douwe Faber vertelt over de energiedijk. Wij staat met zijn armen over elkaar voor het water van de Waddenzee. Energie
Waddenbelevingspunt van Den Oever
17 december 2015
Getekende impressie van het belevingspunt bij Den Oever. De gele uitkijktoren staat in een landschap. daar achter zie je de Waddenzee en boven het uitkijkpunt vliegen vogels. Economie
Vaststelling Rijksinpassingsplan Afsluitdijk
17 december 2015
Nederland, Noord-Holland, Den Oever, september 2010, .De Afsluitdijk met onder in beeld de spuisluizen. Links de Waddenzee, rechts het IJsselmeer. Veiligheid
KRW deadlines vismigratie Afsluitdijk gehaald
17 december 2015
Een weergave van de toekomstige Vismigratierivier: je ziet de kaart van Den Oever. Naast de stad ligt de Voorhaven. Hier wordt de vispassage aangelegd. Dit mondt uit in een visvriendelijke schut- en spuisluisbeheer bij het IJsselmeer (rechts). Ga je verder de Afsluitdijk op dan kom je ook drie visvriendelijke schut- en sluisbeheerpunten tegen. Natuur
Schrijf je in voor de nieuwjaarsduik op de Afsluitdijk
03 december 2015
Header van de Waddenvereniging, deze afbeelding staat vaak bovenaan een pagina. De header toont de Afsluitdijk met twee zwemmende jongens op de Blije Vis. De tekst: Doe de dubbele Afsluitdijk, 1 januari 2016 Natuur
1